• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка робе за прославу крсне славе Свети Илија Пророк

На основу Препоруке Комерцијалне службе Уговор о набавци роба – Прослава крсне славе Свети Илија Пророк, додијељени најбољим оцијењеним понуђачима према сљедећем:

- За Лот-1 (Меза) „Fructa Trade“ д.о.о. Дервента у вриједности 1.235,25 KM са обрачуантим ПДВ-ом;
- За Лот-2 (Печено месо) СУР „Излетник“ Мркоњић Град у вриједности 2.425,00 KM са обрачуантим ПДВ-ом;
- За Лот-3 (Свјеже месо) „Месница од Малића“ Мроњић Град у вриједности 1.049,37 KM са обрачунатим ПДВ-ом

У прилогу је одлука о избору.

 

Документи за преузимање:
 
Медијско праћење предузећа

Објављен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Медијско праћење предузећа. У прилогу је те...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја у Мркоњић Граду

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из преду...

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање за ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"-други дио...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступки-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом живо...

Saznajte više
Вијчана роба и заптивни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот-1 Вијчана роба и Лот-2 Заптивни материјал,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима: -За Лот-1 "COTIS&qu...

Saznajte više
Апарати за топлу и хладну воду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Апарати за хладну и топлу воду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Унитехна"д.о.о. Бања Лука у ври...

Saznajte više
Ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ванредне поправке возила предузећа(Passat 2.0 TDI COMFORTLINE,рег.број:Ј91-Е-291),додјељује се најбоље оцијењено...

Saznajte više
Поништење поступка-Редовно сервисирање и ванредне оправке возила предузећа за Лот-2

Поништава се поступак јавне набавке ба-"Редовно сервисирање и ванредне оправке возила предузећа за Лот-2,-"Citroen Y Jumper,рег.број:М43-А-315",из разлога што за нав...

Saznajte više
Набавка и уградња сервера за систем вибрација

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Набавка и уградња сервера за систем вибрација и довођење у исправно стање,додјељује се најбоље оцијењеном ...

Saznajte više
Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина Бочац и Бочац 2-Сушач ваздуха,додјељује се најбоље о...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град,за...

Saznajte više
Средства за дезинфекцију

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Средства за дезинфекцију(ЛОТ 1 - Медицинска средства за дезинфекцију и ЛОТ 2-Заштитне рукавице),додјељује се најбо...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »