• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку-Реконструкција постојећег складишног простора

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),члана 24.тачка(а) Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14),Одлуке о покретању поступка набавке,број:НО-57/15 од 16.10.2015.године,због исказаних потреба за додатним радовима на реконструкцији постојећег складишног простора за кабасту и другу робу  предузећу  "МГ МИНД" д.о.о из Мркоњић Града  упућен је позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења.   

У прилогу се налази Позив за преговарачки поступак заједно са анексима.

Документи за преузимање:
 
Poziv i aneksi (pdf, 310kb)
Анализа података са система за праћење вибрација

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ "Бочац 2" и ХЕ "Кућна турбина",додјељуј...

Saznajte više
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:Санација и испитивање метала д...

Saznajte više
Испитивање и сервис система побуде

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Испитивање и сервис система побуде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Електротехнички институт "...

Saznajte više
Банкарске услуге

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Банкарске услуге за период од 36 мјесеци,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем БАНКА ПОШТ...

Saznajte više
Набавка воде за пиће

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка воде за пиће,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "AQUA TIM дистрибуција"д.о.о.Лакташи за по...

Saznajte više
Вијчана роба

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Вијчана роба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу ...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Потрошни материјал за текуће одржавање

Поништава се поступак јавне набавке роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.стац(2)...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Анализа турбинских уља

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Анализа турбинских уља,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(2)тачка а)Закона...

Saznajte više
Израда платформе

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда платформе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Металостругарска и фрезачка радња "Прокрон"Т...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на МХЕ"Бочац 2"и испитивање трансформатора кућне турбине

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1462-6/23 од 18.05.2023.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора, заштита и одводника пренапона 110 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1458-6/23 од 18.05.2023.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање енергетских трансформатора,Лпт-2 Испитивање генера...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »