• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Додијељен Уговор за набавку EPLAN софтвера

На основу члана 64. став 1. тачка б) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  и члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Правилника о јавним набавкама и члана 101. Статута на Препоруку Комисије за јавне набавке број: 06-2343-7/15 од 10.09.2015. године у предмету набавке услуга - EPLAN P8 professional и EPLAN software P8 professional update V2.0 to V2.3 и SWS одржавање EPLAN P8 professional,  Управа Предузећа је донијела одлуку да се Уговор додијели најбоље оцијењеном понуђачу „PLANET SOFT“ д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 33.010,59 KM без ПДВ-а.

Документи за преузимање:
 
Рекламирање предузећа на Алтернативној телевизији Бања Лука

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на Алтернативној телеви...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Одводници пренапона

Поништава се поступак набавке роба-Одводници пренапона из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбијеђених за поступак набавке,а у складу са чланом 69.с...

Saznajte više
Набавка хард дискова и резервних дијелова на "HIS"серверима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка хард дискова и резервних дијелова на "HIS"серверима,додјељује се најбоље оцијењеном понуђа...

Saznajte više
Комуникациони модул за очитавање бројила

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Комуникациони модул за очитавање бројила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Metering Solutions&q...

Saznajte više
Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ ...

Saznajte više
Набавка storage система

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка storage система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BISCOMMERCE"д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на утакмицама ФК „Рудар-Приједор“ Приједор

Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на утакмицама ФК „Рудар-...

Saznajte više
Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мркоњић Град

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа поводом дана Општине Мр...

Saznajte više
Периодично испитивање ПП апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Периодично испитивање противпожарних апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Еко Бел" д.о.о....

Saznajte više
Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед и одржавање далековода 35 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијум: "Миг Елект...

Saznajte više
Набавка батерија за "UPS" уређаје

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка батерија за "UPS" уређаје,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Biscommerce"...

Saznajte više
Показна вјежба ЗНП и ППЗ

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Показна вјежба ЗНП и ППЗ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »