• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Одабран извођач грађевинских радова за изградњу МХЕ "Бочац 2"

На основу члана 64. став 1. тачка б) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  и Правилника о директном споразуму („Сл. гласник БиХ“, број 90/14) на Препоруку Комисије за јавне набавке број: 06-1132-7/15 од 02.07.2015. године у предмету набавке радова - Изградња МХЕ „Бочац 2“ – грађевински радови,  Управа Предузећа  је донијела одлуку о избору најповољнијег понуђача за набавку радова- Изградња МХЕ „Бочац 2“ – грађевински радови и додијелила Уговор најбоље оцијењеном понуђачу „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи за понуђену цијену у износу од  16.533.091,95 КМ без ПДВ-а.

У прилог се налази одлука Управе Предузећа о избору најповољнијег понуђача.

Документи за преузимање:
 
Вентилацијски лим са вентилатором

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Вентилацијски лим са вентилатором(2 сета),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елко"д.о.о. Источн...

Saznajte više
Обезбјеђење банкарске гаранције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обезбјеђење банкарске гаранције за добро извршење посла за период пројектовања и изградње МХЕ "Кућна турбин...

Saznajte više
Ревизија пројекта изградње мале хидроелектране"Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ревизија пројекта изградње мале хидроелектране "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђач...

Saznajte više
Поништење поступка - Рекламирање предузећа у Спортској дворани

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Рекламирање предузећа у Спортској дворани истицањем рекламног банера са логом предузећа,из разлога што ниједна понуда није достављена у д...

Saznajte više
Поништење поступка-Тапацирање фотеља

Поништава се поступак јавне набавке радова-Тапацирање фотеља,из разлога што ниједна понуда није прихватљива(члан 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ,бр...

Saznajte više
Штампани материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Штампани материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Design"с.п. Челинац у вриједности од 3.102,...

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PRIMAPROM"д.о.о. ...

Saznajte više
Поправка редуктора на биодиску

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Поправка редуктора на биодиску,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Прокрон"Тривун Цвијић с...

Saznajte više
Набавка резног и брусног алата и мјерне опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот 1 Резни алат,Лот 2 Резни и брусни алат и Лот 3 Мјерна опрема,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следе...

Saznajte više
Акумулаторске батерије за дизел агрегат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Акумулаторске батерије за дизел агрегат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Autocentar Merkur"д.о....

Saznajte više
Пражњење и одвоз фекалија из биодиска

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Пражњење и одвоз фекалија из биодискова и чишћење сепаратора за масти,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &...

Saznajte više
Генерални ремонт и редован сервис кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Генерални ремонт и редован сервис пет кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оције...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »