• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Ископни радови за брану и стројару

Ископни радови на ХЕ „Бочац" изводили су се поступно. Прије скретања ријеке кроз опточни тунел изведени су ископи на лијевом боку бране до коте 240,00 m.n.m. као и на десном боку на платоу који се налазио на коти 286,00 m.n.m. Упоредо са ископним радовима бране и стројаре, вршено је непрекидно бетонирање бочног прелива.

Након скретања ријеке могли су да се обављају радови на ископу лијевог бока испод коте 240,00 m.n.m. на којој је фундирана брана, као и до коте 214,35 m.n.m., најниже ископане тачке стројаре. Ископни радови на коти 286,00 m.n.m. на десном боку могли су се вршити једино са пнеуматским чекићем због неприступачности терена, са што већим иситњавањем и ручним танспортом (колицима) до мјеста истресишта. Ископни радови на лијевом боку бране вршени су са коте 240,00 m.n.m. одоздо према круни бране. Прво је класичним пнеуматским чекићем рашчишћен простор на коти 240 m.n.m. који је за даљњи рад био први регуларни профил.

По стварању утоварног платоа, приступило се бушењу мина и на тај начин се ископ вршио према круни бране. Након бушења мина, приступало се масовном минирању без ископа завршног слоја од 0,50 m. Када је извршено комплетно отпуцавање до коте 286,00 m.n.m. убачен је булдозер који је материјал гурао на ниже коте и припремао ископни материјал за утовар и одвоз на депонију.

Ископ десног бока вршен је са коте 286,00 m.n.m. према нижим котама. Обзиром да су веома стрми темељи, приступ је био тежак па се дефинитивно чишћење темеља могло извести уз помоћ минера који су морали бити везани конопцима и спуштани морнарским љествицама.

Ископ за машинску зграду вршен је поступно, у више фаза, са адекватном бушаћом гарнитуром. Ископ је био отежан јер је често долазило до заглављивања колона због тога што материјал није био компактан већ дјелимично растрешен са прослојцима глине.

За вријеме извођења ископних радова вршено је ињектирање бране, прво на боковима, а послије током изградње предбране и у самом кориту. Радове је изводио „Геоинжењеринг" из Сарајева.

У периоду од 1978-1982. године интензивно је вршено продубљење и багерисање ријечног корита ријеке Врбас. Један дио ископаног материјала кориштен је као агрегат за бетон. Најјачи интензитет извођења ових радова био је у љетњим мјесецима и зимским мјесецима. Укупна дужина регулације корита била је cca 2.350 метара, а укупна ископана количина материјала износила је 351.168 m3.

Почетни радови на изградњи објекта и постројења

За сам почетак градње хидроелектране „Бочац" везује се крај 1976. године. Прва фаза изградње обухватила је измјештање једног дијела магистралног пута Јајце-Бања Лука пошто је пројектом предвиђено потапање постојећег. Ове радове је требало пажљиво планирати и спроводити да не би дошло до угрожавања остатака старог града Бочац. У почетној фази изградње хидроелектране „Бочац" један од најважнијих и најкомпикованијих радова је скретање ријеке Врбас како би се обезбједили услови за почетак грађевинских радова у кориту ријеке. У ту сврху, на мјесту будуће хидроелектране, приступило се изградњи опточног тунела.

Saznajte više
Технологија бетонирања објеката

За објекте ХЕ „Бочац" првобитно је био предвиђен цемент типа „Чапљина" производње ДЦ Сплит. Овај цемент је кориштен за изградњу објеката хидроелектране све до краја 1979. године. Међутим, због отежаних услова снабдијевања овим материјалом, транспотрне даљине и још неких параметара, од почетка 1980. године примјењиван је цемент Какањ, ЈУС БЦ.1.013. У брану је уграђиван бетон МБ-30 са количином цемента од 250 kg/m3 бетона. За све остале објекте коришћен је бетон МБ-30 са количином цемента од 350 kg/m3 бетона. Агрегат за бетон је коришћен из природног материјала који је вађен дијелом из депоа шљунка, а дијелом из материјала добијеног багерисањем ријечног корита. Агрегат је добијен сепарисањем материјала и прањем водом под притиском на ситу сепарације.

Saznajte više
Уградња и монтажа опреме

Свакако један од значајнијих и технички врло захтјеван посао приликом градње ХЕ „Бочац" јесте уградња хидро-механичке и електро-машинске опреме. Турбинска опрема будуће хидроелектране произведена је у Аустријској фирми „Аndritz" из Граца. Радно коло турбине изграђено је од 25 тона легираног челика и прошло је кроз неколико хиљада часова обраде. У прилог томе говори и чињеница да се његова тежина, од одливка до финалног производа, у току процеса израде, свела на свега једну трећину од почетне.

Saznajte više
или идите директно на страницу бр. »