• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Анализа стања лежајева на МХЕ"Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа стања лежајева на МХЕ "Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Развојно услужни центар "Про Механика"с.п.Источно Ново Сарајево у вриједности од 5.900,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Позив за доставу понуде-Учешће на семинарима,савјетовањима,конгресима и стручним обукама

Позив за доставу понуде за учешће на стручним семинарима,савјетовањима,симпозијима,конгресима и стручним обукама из области финансија,рачуноводства,ревизије,јавних набавки,примјена...

Saznajte više
Разне конструкције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Разне конструкције,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "НМС ПРОМЕТ"д.о.о.Мркоњић Град за понуђену ц...

Saznajte više
Хидраулични серво мотори

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:02-1501-11/22 од 01.08.2022.године и уговор за јавну набавку роба-Хидраулични серво мотори,додјељује се групи понуђача:"ST...

Saznajte više
Набавка робе за прославу јубилеја предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка робе за прославу јубилеја предузећа(ЛОТ-1 Печено месо,ЛОТ-2 Свјеже месо),додјељује се најбоље оцијењеним п...

Saznajte više
Израда пројекта дизајна личне заштитне одјеће

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда пројекта дизајна односно визуелног идентитета и сировинског састава личне заштитне одјеће,додјељује...

Saznajte više
Поништење поступка-Бушење отвора

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Бушење отвора у армиранобетонском зиду из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року(члан 69.став(2)тачка а)Зако...

Saznajte više
Продужење лиценце за антивирусни софтвер

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Продужење лиценце за антивирусни софтвер,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Digit"д.о.о.Бања Лук...

Saznajte više
Црна металургија

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Црна металургија,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Cotis"д.о.о.Бања Лука,у вриједности од 3.227,1...

Saznajte više
Прокрес испод далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Прокрес испод далековода 35 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Mig elektro"д.о.о.Мркоњић Град...

Saznajte više
Резервни компресор за МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервни компресор за МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Hidropneumatik"д.о.о. ...

Saznajte više
Монофазни апарат за РЕЛ и ТИГ ВФ заваривање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Монофазни апарат за РЕЛ и ТИГ ВФ заваривање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:"Uni...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »