• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за уређење водотока Црне ријеке

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за уређење водотока Црне ријеке,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Routing"д.о.о.Бања Лука у вриједности од 3.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Средства за антикорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за пон...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на манифестацији "Љето у Мркоњић Граду"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Рекламирање предузећа на културним и спортским манифестацијама у склопу пројекта "Љето у Мркоњић Град...

Saznajte više
Накнада приликом уплате добровољног пензијског доприноса

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Накнада приликом уплате добровољног пензијског доприноса мјесечно("улазна накнада"),додјељује се најбо...

Saznajte više
Анализа стања лежајева на МХЕ"Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа стања лежајева на МХЕ "Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењено...

Saznajte više
Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум за набавку услуга-Преглед и одржавање далековода 35 кV,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем:"МИГ ЕЛЕ...

Saznajte više
Замјена дуплог пода

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Замјена дуплог пода у релејној просторији и у простору 0,4 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &qu...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1346-6/22 од 10.06.2022.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "...

Saznajte više
Позив за доставу понуде - Хидраулични серво мотори

Позив за достављање почетних понуда и позив на преговоре у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)за набавку роба-Хидраулични серво мотори

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора, заштита и одводника пренапона 110 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1284-6/22 од 06.06.2022.год. и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Ипитивање енергетских трансформатора,Лот-2 Испитивање генератор...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ "Бочац",додјељује се најбоље оцијењеном пону...

Saznajte više
Прање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Прање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Аутопраона Немања"с.п. Мркоњић Град у ври...

Saznajte više
Дијелови за лемилице

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Дијелови за лемилице,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Primaprom"д.о.о.Бања Лука за понуђе...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »