• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Резервни дијелови за систем видео надзора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за систем видео надзора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 1.431,20 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Штампани материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Штампани материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Занатска радња "Design" СП Пејаковић Душко,Ч...

Saznajte više
Идејни пројекат за изградњу трафо поља 110 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Идејни пројекат за изградњу трафо поља 110 kV,додјељује се Групи понуђача:Институт за грађевинарство"...

Saznajte više
Геодетско осматрање бране ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2" у 2021.години

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Геодетско осматрање Бране ХЕ"Бочац" и МХЕ "Бочац 2" у 2021.години,додјељује се Групи п...

Saznajte više
Лична заштитна обућа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Лична заштитна обућа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бонел"а.д. Бања Лука за понуђену ци...

Saznajte više
Спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и израда и испостављања годишњег извјештаја о континуираном испитивању квалитета воде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-трећих лица за спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и изради и испостављању годишњег из...

Saznajte više
Лична заштитна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ"д.о.о. Бања Лука за понуђену ц...

Saznajte više
Поништење поступка-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада података физикалних мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада података физикалних мјерења у 202...

Saznajte više
Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја

Угостирељске услуге поводом јубилеја. У Прилогу је тендерска документација и нацрт уговора.

Saznajte više
Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем великог вањског мултимедијалног ди...

Saznajte više
Набавка пет књига на тему борбе за ослобођење и уједињење Срба

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка пет књига на тему борбе за ослобођење и уједињење Срба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &quo...

Saznajte više
Израда студије економске оправданости изградње соларне електране на локалитету "Ада поље"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда студије економске оправданости изградње соларне електране на локалитету "Ада поље",додјељ...

Saznajte više
Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Биолошки третман свих постројења за пречишћавање отпадних вода на постројењима ХЕ "Бочац" и МХЕ ...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »