• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима регистрованим на подручју Република српске,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "Глас Српске" а.д. Бања Лука у вриједности од 7.992,00 КМ без ПДВ-а и 

-Лот-2 Н.И.Г.Д."Дневне независне новине"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 8.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Оптичка спојна опрема

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Оптичка спојна опрема,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Primaprom"д.о.о. Бања Лука за понуђ...

Saznajte više
Опрема за испитивање и мјерење

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за испитивање и мјерење,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове: -За Лот-1 "Елко&qu...

Saznajte više
Хитна поправка агрегата кућне турбине

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-367-6/21 од 22.02.2021.године и уговор за јавну набавку услуга-Хитна поправка агрегата кућне турбине,додјељује се понуђачу&q...

Saznajte više
Позив за учествовање-Хитна поправка агрегата кућне турбине

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Хитна поправка агрегата кућне турбине У Прилогу је Позив за у...

Saznajte više
Мјесечни преглед лифта

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Мјесечни преглед лифта,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТРИ БЕСТ"д.о.о. Бања Лука за понуђену...

Saznajte više
Бројачи прорада одводника пренапона

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Бројачи прорада одводника пренапона,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Navitas Engineering&Automat...

Saznajte više
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања,додјељује се најбоље о...

Saznajte više
Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"MTEL&q...

Saznajte više
Позив за учествовање-Систематски љекарски преглед

Позив за учествовање у преговарачком поступку-Систематски љекарски преглед. У Прилогу је Тендерска документација,Техничка спецификација и Нацрт уговора,

Saznajte više
Резни и ручни алат за потребе машинске службе

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот-1 Резни алат за потребе машинске службе,Лот-2 Ручни алат за потребе машинске службе,Лот-3 Алат за потребе маши...

Saznajte više
Редовно мјесечно узимање узорака и испитивање квалитета воде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Редовно мјесечно узимање узорака и испитивање квалитета воде за пиће,додјељује се најбоље оцијењеном понуђ...

Saznajte više
Поправка кранске дизалице(Palfinger)

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Поправка кранске дизалице(Palfinger) на чистилици МХЕ"Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном п...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »