• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Производи за одржавање хигијене

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Производи за одржавање хигијене за РДИ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Еуросан"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 7.493,16 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима регистрованим на подручју ...

Saznajte više
Новогодишњи рекламни материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Новогодишњи рекламни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рехаби...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,додијељује се најбоље оцијењеном понуђа...

Saznajte više
Поништење поступка-Редовно сервисирање и ванредне оправке возила предузећа за Лот-3

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа за Лот-3 Peugeot Boxer teretni,рег.број:Е39-К-483,из разлога што није достављена...

Saznajte više
Инсталациони материјал и прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Инсталациони материјал и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "NIK TRADE" д.о.о. Мркоњић Град...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Рекламирање предузећа на утакмицама КК "Младост"Мркоњић Град

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Рекламирање предузећа на утакмицама КК "Младост"Мрко...

Saznajte više
Изнајмљивање дизалице са оператером

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Изнајмљивање дизалица са оператером,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Nik Trade"д.о.о. М...

Saznajte više
Испитивање дизалица,средстава рада и алата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање дизалица,средстава рада и алата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЈНУ "Институт за заштит...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Расписан је поступак јавне набавка услуга – Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа (Kомби (Minibus) Renault Master (16+1), рег. број: Ј17-Т-740; Dacia Duste...

Saznajte više
Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2020 годину

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2229-6/20 од 23.11.2020.године и уговор за јавну набавку услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом жив...

Saznajte više
Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "B...

Saznajte više
Лична заштитна обућа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна обућа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бонел" а.д. Бања Лука за понуђену ц...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »