• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Нож двосегментне даске грна

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Нож двосегментне даске грна за зимско одржавање путева,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Agrocoop"д.о.о. Кобаловци у вриједности од 1.050,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Расписан је поступак јавне набавка услуга – Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа (Kомби (Minibus) Renault Master (16+1), рег. број: Ј17-Т-740; Dacia Duste...

Saznajte više
Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2020 годину

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2229-6/20 од 23.11.2020.године и уговор за јавну набавку услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом жив...

Saznajte više
Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "B...

Saznajte više
Лична заштитна обућа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна обућа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бонел" а.д. Бања Лука за понуђену ц...

Saznajte više
Набавка униформи за службу обезбјеђења

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка униформе за службу обезбјеђења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ANG"д.о.о. Бања Лука за...

Saznajte više
Вршење хидрометријских мјерења

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Вршење хидрометријских мјерења и израда Q-H криве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Републички хидрометео...

Saznajte više
Потрошни материјал за потребе електро службе-Опрема за повезивање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за потребе електро службе:Опрема за повезивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "E...

Saznajte više
Потрошни материјал за потребе електро службе-Каблови и кабловски прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Угопвор о набавци роба-Потрошни материјал за потребе електро службе:Каблови и кабловски прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ...

Saznajte više
Обрада сеизмолошких података и израда елабората

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обрада сеизмолошких података и израда елабората,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Републички хидроме...

Saznajte više
Лична заштитна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ"д.о.о. Бања Лука за понуђену ц...

Saznajte više
Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2466-13/20 од 10.11.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање пред...

Saznajte više
Санација електромашинске опреме и потисног вода пумпне станице

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Санација електромашинске опреме и потисног вода пумпне станице питке воде,додјељује се најбоље оцијењеном ...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »