• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град,закључиће е са најбоље оцијењеним понуђачем за следеће лотове:

-За Лот-14 Škoda Superb Styl 2.0 TDI,рег.број:Т12-Ј-840, "Ауто Комерц ВС" д.о.о. Бања Лука ,на износ од 3.000,00 КМ без ПДВ-а,

-За Лот-17 Трактор ZETOR PROXIMA 100/9441.14,рег.број:Т67-К-025,"Agrocoop"д.о.о. Александровац,на износ од 2.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Поништење поступка-Објављивање актуелних информација на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа у виду фото и видео прилога на локалној телевизији "ИНФО ДМГ",...

Saznajte više
Поништење поступка-Спровођење чишћења плутајућег отпада

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац",акумулационог језера ХЕ "Бочац 2" и корита Цр...

Saznajte više
Колективно осигурање радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Колективно осигурање радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Дрина осигурање" а.д. Мили...

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предузећа у виду фото и видео прилога на локалној телевизији "ИНФО ДМГ"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање актуелних информација везаних за пословање предуз...

Saznajte više
Медијско праћење предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2333-6/20 од 24.09.2020.године и Уговор за јавну набавку услуга-Медијско праћење предузећа,додјељује се понуђачу "Алтер...

Saznajte više
Опрема за обрачунска мјерења

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Опрема за обрачунска мјерења,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ELNOS"д.о.о.Бања Лука за по...

Saznajte više
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у в...

Saznajte više
Монтирање ауто гума

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Монтирање ауто гума,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗР "Томо" Мркоњић Град у вриједности од 2...

Saznajte više
Средства за антикорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Лука у вриј...

Saznajte više
Нож двосегментне даске грна

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Нож двосегментне даске грна за зимско одржавање путева,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Agrocoop&quo...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-2316-6/20 од 28.09.2020.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "Бочац ...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,Citroen Y Jumper,рег.број:М43-А-315,зак...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »