• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац"-поништење поступка

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град за Лот-17(Трактор ZETOR PROXIMA 100/9441.14,рег.број:Т67-К-025,год.производње 2015.),из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање:
 
Одвоз комуналног отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Одвоза комуналног отпада,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Комунално предузеће "ПАРК"а.д....

Saznajte više
Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резервни дијелови за потребе спремности машина у ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2",додјељује се...

Saznajte više
Резервни дијелови:носач заптивке на горњем рукавцу лопатице спроводног агрегатаа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резервни дијелови:носач заптивке на горњем рукавцу лопатице спроводног агрегата,додјељује се најбоље оцијење...

Saznajte više
Накнаде приликом уплате добровољног пензијског доприноса

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Накнада приликом уплате добровољног пензијског доприноса мјесечно/"улазна накнада"),додјељује се најбо...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "RoTech ei&...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Рафинерија уља Модрича"а.д.Модр...

Saznajte više
Испитивање генераторских заштита,енергетских трансформатора,генератора,одводника пренапона и CMT i HMT средњег напона

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-1122-60/20 од 26.05.2020.год. и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање генераторских заштита,Лот-2 Испитивање енергетских трансф...

Saznajte više
Сервисирање и одржавање фотокопир апарата

Прихвата се Препорука Комерцијасне службе и уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање фотокопир апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Биро.Кип"д.о.о. Ба...

Saznajte više
Преглед лопатица радног кола

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Преглед лопатица радног кола,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијум:"Санација и испитив...

Saznajte više
Испитивање ППЗ генератора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање ППЗ генератора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY" д.о.о. Бања Лука...

Saznajte više
Хидрауличко уље уа чистилицу МХЕ "Бочац 2"(хитна набавка)

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке,број:07-1165-6/20 од 19.05.2020.год.и уговор за јавну набавку роба-Хидрауличко уље за чистилицу МХЕ "Бочац 2"(хитна набавк...

Saznajte više
Спровођење послова техничког прегледа изведених радова на МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Спровођење послова техничког прегледа изведених радова на МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оци...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »