• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Прибављање документације потребне за пуштањ у рад "Кућне турбине"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Прибављање документације потребне за пуштање у рад "Кућне турбине",додијељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕЛНОС БЛ"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 49.450,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Систематски љекарски преглед

Објављена је Тендерска документација. У Прилогу се налази Тендерска документацуја и Нацрт уговора.

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка Х...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на манифестацији"65.ИЗБОР ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА РС"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Рекламирање предузећа на манифестацији "65.ИЗБОР ДЕСЕТ Н...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на локалној телевизији "ИНФО.ДМГ"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3289-6/19 од 23.10.2019.године и уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на локалној телевизији "ИНФО ДМГ&...

Saznajte više
Годишње одржавање софтвера "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање софтвера "EPLAN",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EAST CODE"д.о.о...

Saznajte više
Средства за антукорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "NIK TRADE"д.о.о.Мркоњић Град...

Saznajte više
Резана грађа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резана грађа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "D.D.M.S." д.о.о. Бараћи у вриједности од 1.688,00...

Saznajte više
Хидрауличко уље за МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Хидрауличко уље за МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТЕХНОСИНТ"д.о.о.Бања Лука у ври...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на локалној телевизији „ИНФО ДМГ“

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на локалној телевизији ...

Saznajte više
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Упућен Захтјев за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци услуге - Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем управљања. У прилогу је текс...

Saznajte više
Вентилацијски лим са вентилатором

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Вентилацијски лим са вентилатором(2 сета),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елко"д.о.о. Источн...

Saznajte više
Обезбјеђење банкарске гаранције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обезбјеђење банкарске гаранције за добро извршење посла за период пројектовања и изградње МХЕ "Кућна турбин...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »