• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Додијељен уговор за набавку енергетских каблова и кабловског прибора

Додијељен уговор о набавци роба – Енергетски каблови и кабловски прибор

Saznajte više
Одабаран испоручилац каблова за прилагођавање за ДЦС

Одабаран испоручилац каблова за прилагођавање за ДЦС

Saznajte više
Додијељен уговор за услугу - Прање возила

Након проведеног поступка јавне набавке одабран је добављач услуге за прање возила.

Saznajte više
Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Saznajte više
Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Saznajte više
Термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока

Одабран извођач радова термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока (испод прелива тунела на лијевој обали Врбаса)

Saznajte više
Додијељен Уговор за услугу преспајања хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Додијељен Уговор за услугу - Преспајање хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Saznajte više
Испорука резервних кабловских глава и одводника пренапона

Одабран најповољнији добављач за испоруку роба – Групе резервних кабловских глава 35кV и одводника пренапона за ТС „Пенић Кућа“

Saznajte više
Завршен поступак набавке адвокатских услуга

Завршен поступак набавке адвокатских услуга на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама

Saznajte više
Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Завршена набавка услуге - Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19, од стране овлаштеног актуара, за 2015. годину

Saznajte više
Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Унапређење знања запослених из области Међународног рачуноводственог стандарда 12- Порези на добитак

Saznajte više
Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Додијељен Уговор за замјену акцелерографа

Saznajte više
... 61 ... или идите директно на страницу бр. »