• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Ревизија пројекта за постављање алармних станица система узбуњивања становништва низводно од бране ХЕ „Бочац“

Ревизија пројекта за постављање алармних станица система узбуњивања становништва низводно од бране ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Одабран најповољнији добављач горива за возила возног парка

Одабран најповољнији добављач горива за возила возног парка

Saznajte više
Преговараки поступак за објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину

Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу за 2016. годину.

Saznajte više
Додијељен уговор за набавку енергетских каблова и кабловског прибора

Додијељен уговор о набавци роба – Енергетски каблови и кабловски прибор

Saznajte više
Одабаран испоручилац каблова за прилагођавање за ДЦС

Одабаран испоручилац каблова за прилагођавање за ДЦС

Saznajte više
Додијељен уговор за услугу - Прање возила

Након проведеног поступка јавне набавке одабран је добављач услуге за прање возила.

Saznajte više
Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Одабрани добављачи за испоруку групе резервних дијелова за систем гријања и хлађења

Saznajte više
Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Потрошни материјал за припрему уградње ДЦС-а

Saznajte više
Термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока

Одабран извођач радова термоизолације и заштите алуминијумских лимовима са осталом одговарајућом опремом водоводног цријева испод брзотока (испод прелива тунела на лијевој обали Врбаса)

Saznajte više
Додијељен Уговор за услугу преспајања хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Додијељен Уговор за услугу - Преспајање хидрантске и потрошачке мреже од кућне турбине до трафо станице код Пенића куће

Saznajte više
Испорука резервних кабловских глава и одводника пренапона

Одабран најповољнији добављач за испоруку роба – Групе резервних кабловских глава 35кV и одводника пренапона за ТС „Пенић Кућа“

Saznajte više
Завршен поступак набавке адвокатских услуга

Завршен поступак набавке адвокатских услуга на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама

Saznajte više
... 60 ... или идите директно на страницу бр. »