• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Лична заштитна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "INTER COM"д.о.о. Зеница за понуђен...

Saznajte više
Набавка роба за прославу Дана предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка роба за прославу Дана предузећа(ЛОТ-1 Меза,ЛОТ-2 Свјеже месо),додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима з...

Saznajte više
Рекламирање предузећа на манифестацији "65. Избор десет најбољих спортиста РС"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-3457-6/19 од 12.11.2019.год. и уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на манифестацији "65.Избор десет на...

Saznajte više
Израда вриједносних бонова-поништење поступка

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Израда вриједносних бонова за ресторан друштвене исхранеиз разлога што није достављена понуда у одређеном крајњем року. У прилогу је Одлу...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац"-поништење поступка

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град за Лот-17(Трактор ZETOR PROXIMA 100/9441.14...

Saznajte više
Зимске ауто гуме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Зимске ауто гуме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Аутоцентар Меркур"д.о.о. Бања Лука за п...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ "Бочац" Мркоњић Град,додијељује се...

Saznajte više
Кречење зидова-поништење поступка

Поништава се поступак јавне набавке радова-Кречење зидова у ходнику и канцеларијама Управне зграде из разлога што ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град није у м...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Независним новинама"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Нез...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Гласу Српске"

Позив за учествовање у преговарачком поступку(без објаве обавјештења)и достављање иницијалне понуде за набавку услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у "Глас...

Saznajte više
Опрема за видео надзор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Опрема за видео надзор на објекту гаража у Мркоњић Граду,додијељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Biro.Kip&...

Saznajte više
Метална корпа за приступ јамама капсулних агрегата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Метална корпа за приступ јамама капсулних агрегата,додјељеује се најбоље оцијењеном понуђачу "Mig elektro&quo...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »