• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у в...

Saznajte više
Монтирање ауто гума

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Монтирање ауто гума,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗР "Томо" Мркоњић Град у вриједности од 2...

Saznajte više
Средства за антикорозивну заштиту

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Средства за антикорозивну заштиту,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Лука у вриј...

Saznajte više
Нож двосегментне даске грна

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Нож двосегментне даске грна за зимско одржавање путева,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Agrocoop&quo...

Saznajte više
Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавке,број:07-2316-6/20 од 28.09.2020.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "Бочац ...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,Citroen Y Jumper,рег.број:М43-А-315,зак...

Saznajte više
Поништење поступка-Оптички потрошни материјал

Поништава се поступак јавне набавке роба-Оптички потрошни материјал за електро одржавање из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђених средстава за ...

Saznajte više
Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја у Мркоњић Граду

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-2315-6/20 од 22.09.2020. године и уговор за јавну набавку услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из пре...

Saznajte više
Дератизација и девиперизација

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Дератизација и девиперизација,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕКО БЕЛ" д.о.о. ТРН у вриједно...

Saznajte više
Гориво за возила возног парка

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци роба-Гориво за возила возног парка,закључује се са најбоље оцијењеним понуђачем "NES" Бања Лу...

Saznajte više
Попуна ватрогасне опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Im fire security"д.о.о. Бања Лу...

Saznajte više
Медијско праћење предузећа

Објављен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Медијско праћење предузећа. У прилогу је те...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »