• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања,додјељује се најбоље о...

Saznajte više
Хотелске услуге

Позив за доставу понуде - хотелске услуге. У Прилогу је Позив за доставу понуде.

Saznajte više
Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BEMI"...

Saznajte više
Паркирање возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Паркирање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Општина Мркоњић Град за понуђену цијену у износу од 3....

Saznajte više
Поништење поступка-Алкохолна и безалкохолна пића

Поништава се поступак јавне набавке роба-Алкохолна и безалкохолна пића,из разлпга што ниједна понуда није достављена у датом року(члан 69.став(2)тачк а)Закона о јавним набавкама(&q...

Saznajte više
Обука радника из противпожарне заштите и заштите на раду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обука радника из противпожарне заштите и заштите на раду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE ...

Saznajte više
Поништење поступка-Набавка канцеларијског материјала

Поништава се поступак јавне набавке роба-Набавка канцеларијског материјала из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбјеђених за поступак набавке,а у ск...

Saznajte više
Потрошни материјал за возни парк

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за возни парк,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "НЕС ПЕТРОЛ"д.о.о. Бања Лука з...

Saznajte više
Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "МТЕЛ" ...

Saznajte više
Систематски љекарски преглед радника-тендерска документација

Систематски љекарски преглед радника. У Прилогу се налази Тендерска документација и Нацрт уговора.

Saznajte više
Поништење поступка-Дуваљка за лемилицу

Поништава се поступак јавне набавке роба-Уређаји за службу машинског одржавања(Лот-2 Дуваљка за лемилицу)из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. У П...

Saznajte više
Ручни аку алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Уређаји за службу машинског одржавања(Лот-1 Ручни аку алат),додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз&qu...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »