• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Ревизија пројекта изградње мале хидроелектране"Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Ревизија пројекта изградње мале хидроелектране "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђач...

Saznajte više
Поништење поступка - Рекламирање предузећа у Спортској дворани

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Рекламирање предузећа у Спортској дворани истицањем рекламног банера са логом предузећа,из разлога што ниједна понуда није достављена у д...

Saznajte više
Поништење поступка-Тапацирање фотеља

Поништава се поступак јавне набавке радова-Тапацирање фотеља,из разлога што ниједна понуда није прихватљива(члан 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ,бр...

Saznajte više
Штампани материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Штампани материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Design"с.п. Челинац у вриједности од 3.102,...

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PRIMAPROM"д.о.о. ...

Saznajte više
Поправка редуктора на биодиску

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Поправка редуктора на биодиску,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Прокрон"Тривун Цвијић с...

Saznajte više
Набавка резног и брусног алата и мјерне опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот 1 Резни алат,Лот 2 Резни и брусни алат и Лот 3 Мјерна опрема,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следе...

Saznajte više
Акумулаторске батерије за дизел агрегат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Акумулаторске батерије за дизел агрегат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Autocentar Merkur"д.о....

Saznajte više
Пражњење и одвоз фекалија из биодиска

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Пражњење и одвоз фекалија из биодискова и чишћење сепаратора за масти,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &...

Saznajte više
Генерални ремонт и редован сервис кафе апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Генерални ремонт и редован сервис пет кафе апарата на локацијама Бочац и Мркоњић Град,додјељује се најбоље оције...

Saznajte više
Колективно осигурање радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Колективно осигурање радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Дрина осигурање" а.д. Мил...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Израда и уградња АБ плоча за кабловске канале

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Израда и уградња АБ плоча за кабловске канале у кругу електране из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. У...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »