• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190),закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "АУДИ ЦЕНТАР"д.о.о.Бања Лука,на износ од 5.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: