• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Баждарење вентила сигурности

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Баждарење вентила сигурности,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"ТАНК ИНСПЕКТ"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 1.345,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: