• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништава се поступак јавне набавке-Спровођење порибљавања

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Спровођење порибљавања на локацији акумулације Бочац и Бочац 2 за текућу годину,из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а ускладу са чланом 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14,59/22).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: