• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа Peugeot 508,2.0 HDI,рег.број:Ј50-Т-828

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа Peugeot 508,2.0 HDI,рег.број:Ј50-Т-828,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "АУТО ПЛУС"д.о.о. Бања Лука ,на износ од 4.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: