• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Citroen Y Jumper FG,рег.број:М43-А-315)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Citroen Y Jumper FG,рег.број:М43-А-315),закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "МАРКЕТАУТО"д.о.о.Лакташи,на износ од 3.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: