• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Израда ревизије идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету "Ада поље"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Израда ревизије идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету "Ада поље"снаге до 10 MW,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Routing"д.о.о.Бања Лука у вриједности од 5.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: