• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Одржавање система узбуњивања низводно од ХЕ Бочац

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Одржавање система узбуњивања низводно од ХЕ Бочац,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Centronix"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 28.969,10 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: