• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка лиценцираног софтвера

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка лиценцираног софтвера,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Logosoft"д.о.о.Сарајево у вриједности од 8.856,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: