• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Резервни дијелови и ситна пратећа опрема за информатичку опрему

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови,периферија и ситна пратећа опрема за рачунарску и осталу информатичку опрему,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Eastcode"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 3.297,56 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: