• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Периодично испитивање противпожарних апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Периодично испитивање апарата за почетно гашење пожара,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Eko-bel"д.о.о. Трн за понуђену цијену у износу од 4.785,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: