• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Сервисирање аутобуса

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Лот-1 Аутобус,HIGER КLQ6125Q,рег.број:Т37-Е-900 и Лот-2,HIGER минибус,рег.број:К27-М-464),закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем:

-За Лот-1 "Принг"д.о.о. Лакташи,на износ 9.000,00 КМ(понуђена цијена 60.742,98 КМ)без ПДВ-а;

-За Лот-2 "Принд"д.о.о. Лакташи на износ од 5.000,00 КМ(понуђена цијена 56.577,23 КМ)без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: