• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Осигурање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "GRAWE осигурање"а.д.Бања Лука ,за понуђену цијену у износу од 8.046,15 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: