• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Преглед и одржавање далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум за набавку услуга-Преглед и одржавање далековода 35 кV,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем:"МИГ ЕЛЕКТРО"д.о.о. Мркоњић Град на износ од 20.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: