• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Испитивање генератора ,трансформатора и заштита на МХЕ"Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1346-6/22 од 10.06.2022.године и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Испитивање оба генератора и свих трансформатора на МХЕ "Бочац 2" и Лот-2 Испитивање заштита МХЕ "Бочац 2",додјељује се понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 20.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-2 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 8.990,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: