• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Испитивање генератора ,трансформатора, заштита и одводника пренапона 110 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:07-1284-6/22 од 06.06.2022.год. и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Ипитивање енергетских трансформатора,Лот-2 Испитивање генератора,Лот-3 Испитивање генераторских заштита и Лот-4 Испитивање одводника пренапона 110 кV,додјељује се понуђачу за следеће лотове::

-Лот-1 МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 30.000,00 КМ без ПДВ-а.;

-Лот-2 "МХЕ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 25.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-3 "МХ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 14.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-4 "МХЕ ЕРС-ЗД Ирце"а.д. Источно Сарајево за понуђену цијену у износу од 11.990,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: