• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација ХЕ "Бочац",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Развојно услужни центар "Про Механика"с.п. Источно Сарајево,за понуђену цијену у износу од 11.988,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: