• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:1."ACEA"д.о.о. Источно Сарајево(вођа групе) и 2."Енергоинвест Кибернетика"д.о.о. Београд(члан групе),за понуђену цијену у износу од 98.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: