• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Алкохолна и безалкохолна пића

Поништава се поступак јавне набавке роба-Алкохолна и безалкохолна пића,из разлпга што ниједна понуда није достављена у датом року(члан 69.став(2)тачк а)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14)).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: