• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Израда пројекта уређења водотока Црне ријеке

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда пројекта урређење водотока Црне ријеке,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Routing"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 5.980,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: