• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Санација измјењивача топлоте

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Санација измјењивача топлоте,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року(члан69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14)).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: