• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2021 годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 за 2021.годину,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Quality Austria,Training,Certification and Evaluation GmbH за понуђену цијену у износу од 5.672,68 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: