• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМЕРЦ"д.о.о. Бања Лука на износ од 195.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: