• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Ревизија акта о процјени ризика

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Ревизија акта о процјени ризика за свако радно мјесто,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Превентива"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 5.950,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: