• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима регистрованим на подручју Република српске,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "Глас Српске" а.д. Бања Лука у вриједности од 7.992,00 КМ без ПДВ-а и 

-Лот-2 Н.И.Г.Д."Дневне независне новине"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 8.000,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: