• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Новогодишњи рекламни материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Новогодишњи рекламни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида"а.д. Бања Лука за понуђену цијену од 7.610,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: