• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,додијељује се најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:

-Лот-1 "Гума М" д.о.о.Мостар,на износ од 5.000,00 КМ без ПДВ-а;

-Лот-2 "Гума М" д.о.о.Мостар,на износ од 3.000,00 КМ без ПДВ-а;

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: