• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Спровођење чишћења плутајућег отпада

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Спровођење чишћења плутајућег отпада из акумулационог језера ХЕ "Бочац",акумулационог језера ХЕ "Бочац 2" и корита Црне ријеке укључујући и обални појас(за период од годину дана) из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

У Прилогу је Одлука о поништењу поступка.

Документи за преузимање: