• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Уље,емулзије,масти,спреј и средства за одмашћивање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Уље,емулзије,масти,спреј,средства за одмашћивање за ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2"-други дио,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Inter Com"д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 1.921,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: