• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Вијчана роба и заптивни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Лот-1 Вијчана роба и Лот-2 Заптивни материјал,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима:

-За Лот-1 "COTIS" д.о.о. Бања Лука у вриједности од 908,30 КМ без ПДВ-а и

-За ЛОТ-2 "COTIS"д.о.о. Бања ЛУка у вриједности од 2.245,77 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: