• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Спровођење послова техничког прегледа изведених радова на МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Спровођење послова техничког прегледа изведених радова на МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ROUTING"д.о.о. Бања Лука у вриједности од 5.890,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: