• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Одводници пренапона

Поништава се поступак јавне набавке роба-Одводници пренапона из разлога што је цијена примљене понуде знатно већа од средстава обезбјеђених за поступак набавке,а у складу са чланом 69.став(2)тачка е)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број39/14).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: