• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Адвокатске услуге

Прихвата е Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци на који се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс II дио Б("Службени гласник БиХ"бр.39/14)-Адвокатске услуге,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Адвокату Луки Вулин,Мркоњић Град за понуђену цијену  у износу од 12.500,00 КМ без ПДВ-а(за период од двије године).

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: