• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Рекламирање предузећа на утакмицама ФК "Рудар-Приједор" Приједор

Прихвата се Препорука комисије за јавне набавке,број:07-231-8/20 од 13.03.2020.године и уговор за јавну набавку услуга-Рекламирање предузећа на утакмицама ФК "Рудар-Приједор" Приједор,додјељује се понуђачу "Primaprom"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 9.670,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: